next up previous contents
Next: Libglade Up: Gtk Previous: Referencia   Contents

Ejemplos

theopenlab.uml.edu/pygtools

/usr/share/doc/pygtk-0.6.8/exampes/... testgtk, neil, glade, imlib

/usr/share/doc/pygnome-1.4.1/examples/...

 

PyGTK tutorial, John Finlay. Excelente introducción a Gtk.

www.moeraki.com/pygtktutorial/pygtktutorial.tgz

 

Python Gnome Tutorial, Daniel Kornhauser. daniel@bq.unam.mx

laguna.fmedic.unam.mx/daniel/pygtktutorialppaez 2002-11-17